İletişim

Diller

YENİLİKÇİLİK VE ŞİRKET İÇİ GİRİŞİMCİLİK

 26 -  27 Ekim 2017      09.00-17.00      Point Hotel Barbaros, İstanbul

 

Her şeyin çok hızlı tüketildiği ve değişimin tek değişmeyen şey olduğu günümüz dünyasında, geride kalmamak aslında her birimizde var olan yaratıcılık ve geliştirebileceğimiz bir kas olan yenilikçi düşünceyle mümkün olabilir.

Yenilikçi stratejik yaklaşım doğuştan gelmez. Ana refleksimiz statik düşüncedir.  Bugün için karar veririz. Stratejik olmak, farklı düşünebilmek, var olanı sorgulamak yetisi öğrenilen, pratik edilerek geliştirilen ve uygulamaya alınan bir kastır. 

Bu eğitimin amacı, şirkette karar alıcı pozisyondaki her seviyeden yöneticinin oyundaki rolleri ve etkileri ile ilgili farkındalığını artırmaktır. Yöneticilerin görev aldıkları fonksiyonlarda şirketin genel vizyonunu ile uyumlu, fark yaratabilecek kararlar alabilmelerini desteklemek hedeflenmektedir.  Bu eğitim ile yöneticiler, kritik süreçlerdeki sorumluluklarını yerine getirirken daha yaratıcı ve stratejik olabilmek için nasıl bir bakış açısına sahip olmaları gerektiğini ve bu konuda kazandıkları bilgi ve becerileri günlük kararlarına nasıl transfer edebileceklerini deneyimleme fırsatı yakalayacaklardır.

 

 

 

1.       KRİTİK ÖĞRENME KONULARI

  • Strateji,  yenilikçilik ve kurum içi girişimcilik nedir?
  • Neden gereklidir?
  • Nasıl değer yaratırız?
  • Geliştirilebilir mi?
  • Bakış açımızın hedeflere ulaşmadaki rolü nedir?
  • Bireysel ve kurumsal farklılaşma ve başarıdaki rolü

 

 

2.  BEKLENEN FAYDALAR

  • Katılımcıların kurum içi girişimcilik ve inisiyatif alma konusundaki farkındalıklarını arttırmak
  • Yenilikçilik ve Şirket İçi Girişimciliğin ne olup ne olmadığı konusunda katılımcıları aynı sayfaya getirmek
  • Bu kasların gelişmeye açık kaslar olduğu bilincine varmalarını sağlamak
  • Hem kişisel, hem de iş hayatında hedeflere ulaşabilmek için bu bakış açısının önemini kavramak
  • Fark yaratabilecek inisiyatifleri alabilme becerilerini geliştirmek

 

 

3.  İÇERİK

  • Strateji ve stratejik düşünce nedir?
  • Doğuştan var olan bir yeti midir? Öğrenilebilinir mi?
  • Neden gereklidir?
  • Değişimin anatomisi ve insan
  • Yaratıcılık, hayal gücü, öngörü ve beyin
  • Yenilikçi düşünme ve girişimcilik kasını nasıl çalıştırabiliriz?
  • Belirsizlik anında yaratıcılık - ekip çalışması
  • Mindset zihin yapımızın girişimcilikteki rolü
  • Yenilikçi düşünmeyi neler besler? Yardımcı olabilecek modeller nelerdir?
  • Kişisel ve kurumsal hedeflere ulaşmadaki rolü nedir?

 

 

4.  ÖĞRENME YAKLAŞIMLAR VE ARAÇLARI

  • Eğitim interaktif olarak tasarlanacaktır. ( %50 Uygulama + %50 Teori)
  • 3 ana öğrenme stili olan görsel, işitsel ve kinestetik katılımcı profiline uygun olarak gruplar halinde vaka çalışmaları ve video birer araç olarak kullanılacaktır.
  • Eğitimin en sonunda, eğitimde aktarılan bilgilerin günlük iş hayatına aktarılabilmesi aktarılabilmesi ve içsellestirilebilmesi için mindmapping çalışması yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

EDU Eğitim Ortağı:

 


        

        Elif HEPVAR

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

     

                                                                                                                                                        

     

  

                                                                                                                                   


 

 

 

Kurumsal talepleriniz için iletişim:

nazlig-edu@sabanciuniv.edu 

02164839688

53088572222

Türkçe